Kategori
Tidak Dikenal

Sesuatu Yang Ditulis Akan Tetap, Sedangkan Yang Dihafal Akan Hilang

Kategori
Al-Quran

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang